FEVAPAS - FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS

WWW.FEVAPAS.ORG ORRIAREN LEGE OHARRA


Informazio orokorra, "Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuen Legea" (Lssice) betez ezarri da.

Web gunea erabiltzeko moduak eta baldintzak

FEVAPASek Internet sareko erabiltzaile guztien eskura jartzen duen Web gunea da honakoa. Erabiltzaile horiei zerbitzua eta informazioa eskaintzea e ta FEVAPAS federazioa zabaldu eta ezagutaraztea du xede.

Beretzat hartzen ditu eskubide guztiak. Ezin dira aldatu ez Web gunea ezta bertako edukiak ere. Web gunean beste pertsona fisiko edo juridiko batzuen iturrietatik datorren informazioa jasotzen denean, edo esteken nahiz beste sistema batzuen bidez beste iturri batzuk eskuragarri jartzen direnean, FEVAPASek ez du gune horien edukiaren, zehaztasunaren edo eguneratzearen erantzukizunik izango.

Erabiltzaileek ematen dituzten datuak kasu bakoitzean adierazten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, eta ez zaizkio beste inori emango, Datuak Babesteko Lege Organikoak datu pertsonalak babesteko ezarritako oinarrien haritik.

FEVAPASek ez du bermatzen web guneak nahiz zerbitzariak birusik ez dutenik, eta ez du bere gain hartuko Web gunean sartzean sor daitezkeen kalteen edo han sartu ezinak sortutakoen erantzukizunik.

FEVAPASek beretzat hartzen du Web gune honetako edukiak, argibideak, aplikatiboak eta abar edozein unetan eta aldez aurretik ohartarazi gabe aldatzeko eskubidea. FEVAPASek Web gune honek albait eraginkortasun handienaz funtzionatu eta sortzean ezarritako helburua bete dezan nahi du, horregatik mantentzen du eta hori lortzeko arrazoizko bitartekoak jartzen ditu, baina ez du bere gain hartzen erabiltzean sor daitezkeen eragozpenen edo akatsen erantzukizuna.

FEVAPASek Web orri honetan azaltzen diren baldintzak eta ohartarazpenak aldatzerik izango du; hori dela eta, aldian behin kontsultatzeko gomendatzen dugu, aldaketarik egin balitz ere.

Web gunea erabiltzeak baldintza eta ohartarazpen hauek onartzea dakar. Argibiderik, ohartarazpenik, kexarik edo bestelakorik adierazi nahi izanez gero Web gunean bertan dagoen iradokizun atala erabil daiteke.

Ematen dituzten datuak direla eta, erabiltzaileek Datuak Babesteko Lege Organikoak ematen dizkien eskubideak -datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu- baliatu ahalko dituzte. Telefonoz, postaz, faxez edo posta elektronikoz egin ahalko dute hori, aldez aurretik identifikatuta.