FEVAPAS - EUSKAL HERRIKO PERTSONA GORREN FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAKUNDEA

OBJETIVOS FEVAPAS

Gizartearen barruan eskubide osoz aritzeko pertsona gorrari planteatzen zaizkion beharrei irtenbide egokiak ematea da FEVAPASen helburu nagusia.

Helburu orokor hau beste batzuetan zehazten da. Hona hemen:

 • Elkarte Federatuen ekintzak koordinatzea:
  • Plan eta helburuak amankomun ezarriz, ahaleginik ez sakabanatzeko.
  • Ekintza bateratua bilatzeko pertsona gorren eremuan
  • Indarrean dagoen legedian eta elkarte bakoitzaren estatutuetan ezarritako betebeharrak bete daitezela zaintzeko.
 • Elkarte ezberdinen arteko loturak indartzea, harremanak izateko eta informazioa trukatzeko, elkarte bakoitzaren iharduerei dagokienean, edota beraien helburuak betetzeko egokiak diren baliabide eta tresna zientifikoen, juridikoen, materialen edo bestelakoen inguruan.
 • Elkarte kide bakoitzak bere Estatutuetan aurrikusitako helburuak ahalik eta gehienez garatzen saiatzea.
 • Federazioaren helburu nagusiarekin erlazionaturiko eskuduntzak dituzten Herri-Administrazioen aurrean edo beste edozein Erakunde publiko edo pribaturen aurrean ordezkari edo eragile gisa aritzea.
 • Gortasunaren tratamenduan dauden aurrerakuntza zientifikoak, klinikoak eta teknikoak hedatzea.
 • Honako hauek bultzatzea, sustatzea eta sortzea::
  • Birgaitzeko edo errekuperaziorako zentroak eta integraziorako balio dutenak, edota gaur egun daudenekin batera Elkarte Federatuei horrelako zerbitzuak ematen dizkietenak.
  • Gure artean dauden lanbide prestakuntzaren eta lan-munduratzearen aukerak, eta pertsona gorrek arlo horretan duten egoera hobetzen duten bestelako aukeren bultzada.