FEVAPAS - EUSKAL HERRIKO PERTSONA GORREN FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAKUNDEA

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO FEVAPAS

ANTOLAKETA ARGAZKI

FEVAPASen gobernaketa eta administrazioa honako sail hauen menpe daude:

BAZKIDEEN BATZAR NAGUSIA; sail gorena izanik, erakunde kide guztiek osatzen dute eta berauen borondatea azaltzen duen organoa da. Ohiko eta ohiz kanpoko bilerak egiten ditu.

ZUZENDARITZA BATZORDEA; kide anitzeko zuzendaritza-sail etengabe hau ordezkaritza-organoa da eta Federazioaren interesak ordezkatzen ditu, Batzar Nagusiaren ebazpen eta zuzentarauei jarraiki. Bakarrik elkartuek har dezakete parte organo honetan.